Onze waarden

Cromwell is een door waarden geleide organisatie en onze overtuigingen komen tot uiting in de volgende korte verklaring.

‘Onze teams van principiële, empathische en enthousiaste medewerkers creëren door middel van collegialiteit een omgeving die nauwgezetheid en zorgvuldigheid stimuleert. We hebben de moed te handelen naar onze overtuigingen en zijn zelf verantwoordelijk voor onze eigen besluiten en acties. Door onze bescheidenheid zijn we toegewijd aan continue verbetering.’

Principiëel

We bepalen de standaard. We richten ons op wat juist is.

Empatisch

We houden rekening met de zienswijzen en gevoelens van anderen. We tonen respect en zijn eerlijk.

Collegiaal

Wij voor ik, ons voor mij. Het team komt op de eerste plaats.

Zorgvuldig

We zijn vastberaden, efficiënt en voorzichtig. We hebben oog voor detail en streven meteen naar perfectie.

Moedig

We zijn zelfverzekerd genoeg om te doen wat ons goed lijkt, op het moment dat ons het beste lijkt.

Verantwoordelijk

We zijn zelf verantwoordelijk voor onze besluiten en acties. Fouten geven we eerlijk toe.

Bescheiden

We zijn zelfverzekerd, maar niet arrogant. We luisteren. Anderen komen altijd op de eerste plaats.

Toegewijd

We zetten ons in voor een duurzame businesspraktijk. We meten, vergelijken, leren en verbeteren voortdurend.

Enthousiast

We hebben passie voor vastgoed. We zijn geestdriftig en enthousiast, en vieren successen.