Sterk netwerk in Europa geeft Cromwell Property Group vleugels

Twee jaar na de overname door Cromwell Property Group, werd vorig jaar de naam ‘Valad Europe’ gewijzigd in ‘Cromwell Property Group’. Met Wouter Zwetsloot als ‘Managing Director Benelux’ wordt sindsdien onverminderd aan de weg getimmerd op het gebied van investment, fund en asset management. De grote kracht van Cromwell? De lokale expertise in een ijzersterk internationaal netwerk.

What’s in a name? In dit geval heel veel. Sinds de overname en de naamswijziging is Cromwell Property Group ‘vooral gericht op lange termijn doelstellingen,’ vertelt Zwetsloot. ‘Illustratief is het Cromwell European REIT (CEREIT) dat sinds eind november vorig jaar is genoteerd aan de beurs van Singapore. Daarmee is ongeveer een derde van onze Europese portefeuille met een totale waarde van € 4 miljard ondergebracht in een lange termijn fonds, dat een mooie basis biedt om op voort te bouwen.’

Cromwell blijft daarnaast als investment en asset manager actief voor een groot aantal wereldwijde en lokale investeerders, waaronder pensioenfondsen, verzekeraars en private equity partijen. Zwetsloot: ‘Als het gaat om het toevoegen van waarde voor investeerders, hebben we de afgelopen jaren een imposant track record opgebouwd. Dat vertrouwen heeft ertoe geleid dat partners met wie we destijds in de Benelux de eerste deal hebben gedaan, nu in heel Europa actief zijn.’

Sterk Europees platform

Het USP van Cromwell in Europa is het sterke platform, met 200 vastgoedprofessionals verdeeld over twintig kantoren in twaalf landen. ‘Onze lokale aanwezigheid is evident,’ vindt Zwetsloot. ‘De afgelopen jaren lag de nadruk op het stabiliseren van het platform, de komende jaren gaan we het verder uitbouwen. Door nieuw kapitaal aan te trekken, bijvoorbeeld van de Aziatische markt, en door in bestaande en nieuwe relaties en fondsen te investeren.’

Kocht Cromwell voorheen veel grote value-add portefeuilles met management intensieve multi -tenant gebouwen, het zwaartepunt is inmiddels verschoven naar selectieve single asset acquisities met een volume vanaf € 20 miljoen. Zwetsloot: ‘Aan de hand van door research gedreven strategieën, managen we dergelijke gebouwen van ‘value-add’ of ‘core plus’ naar ‘core’. We beperken ons ook niet tot de G4, maar zien in Nederland kansen in verschillende ‘hotspots’. Voorbeelden van recente single asset-transacties die kenmerkend voor Cromwell zijn, zijn het Essent-kantoor in ’s-Hertogenbosch en het PostNL-kantoor in Den Haag.’

Selectief acquisitiebeleid

Hoewel de nadruk op kantoren ligt, heeft Cromwell volgens Zwetsloot ook behoorlijk wat industrieel vastgoed in portefeuille. ‘Met retail, residential en het grote logistieke geweld hebben we ons tot dusver niet bemoeid, maar we houden het nauwlettend in de gaten want ik sluit niet uit dat deze sectoren op termijn wél interessant voor ons worden. Op die manier heeft Cromwell altijd succesvol meebewogen met ontwikkelingen in de internationale vastgoedbeleggingsmarkt. Met als rode draad een selectief acquisitiebeleid, dat gebaseerd is op research gedreven strategieën en waarborgt dat investeringen gericht zijn op de juiste locaties, sectoren en trends.’

Slagvaardig en coöperatief

Centrale teams, zoals Sustainability, Legal & Compliance, Development, Research en Debt Services

opereren door heel Europa. Zwetsloot: ‘Waar de teams gevestigd zijn maakt niet uit. Als onderdeel van een slagvaardige en efficiënte organisatie wordt hun kennis en ervaring in heel Europa ingezet wanneer lokale teams daar behoefte aan hebben.’

Over Cromwell Property Group

Met een beheerd vermogen van € 4 miljard, is Cromwell Property Group Europe een belangrijk onderdeel van Cromwell Property Group die in totaal goed is voor een beheerd vermogen van € 7,3 miljard. Van de ruim 260 assets, zijn er 74 (verdeeld over vijf Europese landen) met een waarde van € 1,4 miljard ondergebracht in het Cromwell European REIT (CEREIT) dat is genoteerd aan de beurs van Singapore.

Als Managing Director Benelux nam Zwetsloot het stokje anderhalf jaar geleden over van Mark McLaughlin, die Managing Director van Cromwell Property Group, Europe werd. De ambitie is om het beheerd vermogen in Europa de komende jaren te verdubbelen.