Investment Management

Onze benadering op investment management is gebaseerd op ons bottom-up House View-proces, dat duidelijk maakt wat volgens ons de beste investeringsmogelijkheden zijn in de door ons gekozen markten.

Ons investment management team houdt de lokale markt goed in de gaten om strategische mogelijkheden in de Benelux te identificeren en het rendement voor de belegger te maximaliseren.

Onze gestructureerde investeringsmethode omvat grondig economisch en lokaal onderzoek, informatie over huurders en analyse van objecten. Een en ander wordt gemanaged door middel van een grondig due-diligence-proces, met afweging van alle (milieu)technische, financiële, structurele en juridische aspecten.

We benaderen eigenaren, ontwikkelaars en gemeentes in de Benelux proactief. Tegelijkertijd onderhouden we uitstekende relaties met nationale en lokale makelaars, voor de identificatie van mogelijkheden die stroken met het principe ‘slim kopen, waarde toevoegen, slim verkopen’.

In de Benelux zijn we op het moment actief op zoek naar hoogwaardige investeringsmogelijkheden in de industriële sector, de kantoorsector en out-of-town-retail.

Wilt u meer weten over onze investeringscriteria, neem dan contact op met ons Benelux-team.

Equinox Portfolio

De Equinox Portfolio was de eerste (2014) joint venture van Cromwell met de Amerikaanse investeringsmaatschappij Angelo, Gordon & Co. Het mandaat bestond uit de acquisitie van een portfolio van negen kantoorgebouwen van in totaal 50.198 m2, in de Randstad en Groningen.

Met een bezettingsgraad van 20% en een gewogen gemiddelde looptijd van drie jaar op het moment van de overname werd er een strategie ontwikkeld om de onder gekapitaliseerde en ondermaats presterende objecten ingrijpend te herpositioneren. Door middel van een bottom-up-aanpak werd geprobeerd de huidige huurders te behouden en hun behoeften in kaart te brengen.

Bij sommige objecten werden ingrijpende renovatiemogelijkheden geïdentificeerd, zodat de marktperceptie door huurders en vertegenwoordigers opnieuw kon worden vormgegeven. Ook de leveranciersovereenkomsten werden geherstructureerd, na de implementatie van een best-in-class-managementmodel voor de gehele portfolio.

Dutch Offices I & II

Cromwell heeft in 2013 de opdracht gekregen de Dutch Offices I & II-portfolio’s te managen, bestaande uit acht kantoorobjecten met een oppervlak van 48.000 m2 in de Randstad, Groningen, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Dit was een consensueel herstructureringsmandaat, verstrekt door de curator.

Op het moment van acceptatie van de opdracht hadden beide portfolio’s een leegstandpercentage van 24%. De toenmalige huurders waren ontevreden, en de interesse in kantoorruimte was gering.

Het Benelux-team zette zich actief in om de problemen van de toenmalige huurders op te lossen en huurovereenkomsten te herzien. Er werd een marketingprogramma gestart om nieuwe huurders te trekken en de leegstaande ruimte werd heringericht.

Door deze inspanningen werd de leegstand flink teruggeschroefd en konden afzonderlijke business plannen met succes worden uitgevoerd, wat de weg vrijmaakte voor een gefaseerd verkoopprogramma.

ECREL

Cromwell heeft in 2010 het asset management overgenomen de ECREL portfolio, bestaande 53 gebouwein in Europa waarvan in 8 kantoorgebouwen in Nederland.

Op het moment van acceptatie van de opdracht waren de toenmalige huurders ontevreden, en de interesse in kantoorruimte was gering.

Het Benelux-team heeft een actief asset management plan uitgerold bestaande uit verschillende elementen. De problemen van de toenmalige huurders werden opgelost en huurovereenkomsten herzien. Er werden ingrijpende renovatiemogelijkheden geïdentificeerd, zodat de marktperceptie door huurders en vertegenwoordigers opnieuw kon worden vormgegeven.

Met een significante toename in de bezettingsgraad van 16% en een gewogen gemiddelde looptijd van vier jaar zijn alle Nederlandse objecten in de portfolio succesvol verkocht in 2015.